Overnatning i det fri

Regler for fri teltning

* Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
* Man må højst slå to telte op samme sted.
* Teltene må maks. være tre-personers telte
* Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
* Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
* Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
* Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange
* Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
* Teltning er ikke tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.
* Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.
Hvis du er usikker på, hvor du må telte og grænserne for teltningen, så kontakt den lokale naturforvaltningsenhed.

Skove der tillader fri teltning i Aabenraa kommune.

Hostrup Krat, Lerskov Plantage, Rugbjerg Plantage, Kelstrup Plantage, Rhedersborg Skov, Søgaard Skov, Søst Skov, Åtoft Plantage, Årup Skov, Torp Plantage, Bøghoved Skov, Rode Skov. 

Del denne side

} //-->